Produkty

1. Tímto udělujete souhlas společnosti inodo s.r.o., se sídlem Jungmannova 1310/10, 697 01 Kyjov, IČ: 02025299, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 109827 (dále jen „Správce“), aby v případě Vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu

2. Jméno, příjmení a emailovou adresu je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností inodo s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a Správcem, nejdéle však 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu (info@inodo.cz) nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: inodo s.r.o., Jungmannova 1310/10, 697 01 Kyjov, Česká republika.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost může zpracovávat i tento zpracovatel:

  • Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.