WordPress database error: [Table 'ind1_wp_yoast_indexable' already exists]
CREATE TABLE `ind1_wp_yoast_indexable` ( `id` int(11) UNSIGNED auto_increment NOT NULL, `permalink` mediumtext, `permalink_hash` varchar(191), `object_id` int(11) UNSIGNED, `object_type` varchar(32) NOT NULL, `object_sub_type` varchar(32), `author_id` int(11) UNSIGNED, `post_parent` int(11) UNSIGNED, `title` varchar(191), `description` text, `breadcrumb_title` varchar(191), `post_status` varchar(191), `is_public` tinyint(1), `is_protected` tinyint(1) DEFAULT '0', `has_public_posts` tinyint(1), `number_of_pages` int(11) UNSIGNED, `canonical` mediumtext, `primary_focus_keyword` varchar(191), `primary_focus_keyword_score` int(3), `readability_score` int(3), `is_cornerstone` tinyint(1) DEFAULT '0', `is_robots_noindex` tinyint(1) DEFAULT '0', `is_robots_nofollow` tinyint(1) DEFAULT '0', `is_robots_noarchive` tinyint(1) DEFAULT '0', `is_robots_noimageindex` tinyint(1) DEFAULT '0', `is_robots_nosnippet` tinyint(1) DEFAULT '0', `twitter_title` varchar(191), `twitter_image` mediumtext, `twitter_description` mediumtext, `twitter_image_id` varchar(191), `twitter_image_source` varchar(191), `open_graph_title` varchar(191), `open_graph_description` mediumtext, `open_graph_image` mediumtext, `open_graph_image_id` varchar(191), `open_graph_image_source` varchar(191), `open_graph_image_meta` text, `link_count` int(11), `incoming_link_count` int(11), `prominent_words_version` int(11) UNSIGNED, PRIMARY KEY (`id`)) DEFAULT CHARSET=utf8;

Produkty | inodo s.r.o. | Svět hydrauliky

Produkty.

Identifikace výrobku

Tak aby jste našli Vámi požadovaný produkt, je třeba co nejlépe zajistit jeho identifikaci. Tato identifikace se děje na základě materiálového štítku, kterým je osazen každý výrobek. Materiálový štítek obsahuje tyto informace.

Informace o výrobku

1. číslo materiálu výrobce
2. označení materiálu
3. číslo materiálu
4. sériové číslo