Dopravní podmínky

DOPRAVA ZBOŽÍ

Nedohodne-li se prodávající a kupující v konkrétním případě jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající dle přepravních zvyklostí inodo s.r.o. . Cenu přepravy hradí kupující.

Místem, z něhož se přeprava dle těchto obchodních podmínek uskutečňuje, se rozumí sídlo prodávajícího, místem konečného určení je pak sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění.

V případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží tomuto veřejnému přepravci.

VARIANTY DODÁNÍ ZBOŽÍ

  • osobní odběr
  • dodání naším vozidlem (cena dohodou)
  • přepravní službou PPL (do 50 kg)
  • EMS (do 20 kg, závoz i v sobotu)
  • Schenker (nad 50 kg)

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží potvrzením dodacího listu. Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího popř. dopravcem.

Výsledkem přejímky zboží bude dodací list, ve kterém bude zaznamenán výsledek přejímacího řízení.

Po převzetí zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu potvrzený dodací list jako doklad o plnění. Jestliže plnění nastává předáním dopravci, potvrdí za kupujícího dodací list řidič a doplní údaj o svém jménu, číslo občanského průkazu, SPZ vozidla, které zajišťovalo přepravu.

BALENÍ A ZNAČENÍ ZBOŽÍ

Zboží bude baleno způsobem odpovídajícím dohodnutému nebo zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy. Za standartní balení je považován kartónový obal, paleta, dřevěná bedna.

Pokud není uvedeno jinak, je balení, vhodná konzervace včetně průvodní dokumentace zboží dle zvyklostí inodo s.r.o..

Obaly a vhodná konzervace budou kupujícímu (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) účtovány. K těmto cenám náleží příslušná sazba DPH.